Levend
WaterLW is een initiatief van TextVision. TextVision is een non-profit organisatie, die verantwoordelijk is voor de uitgave van de brochure-reeks "Levend Water" als ook voor het hosten en onderhouden van deze website. U kunt ons desgewenst ondersteunen met een gift.

Brochure-reeks LW

TextVision heeft de Visie op de Tekst van de Bijbel dat de apostel Paulus (Gods rentmeester voor vandaag) na Hand. 28:28 de Verborgenheid t.a.v. Christus en Zijn gemeente aan ons mocht openbaren. Hij mocht exclusief na de Handelingen dit bijzondere evanglie ons verkondigen. Voor velen is de inhoud van deze boodschap van God onbekend. Lees hier meer over in:

De Verborgenheid
Doelstelling LW
Geloofsbelijdenis LW

Voor de studie van Gods Woord gelden een aantal basisregels.

Deze Bijbelstudie-regels voorkomen verkeerde interpretaties van de Schrift.

Veel verwarring wordt voorkomen indien men de opbouw van het Nieuwe Testament kent.

Bijbelstudie-regels
Overzicht van het NT

Zodra men beseft dat wel de hele Bijbel voor ons is, maar dat niet de hele Bijbel over ons gaat, wordt duidelijk dat men niet zomaar van alles kan toepassen op de tijd van vandaag.

Men dient met onderscheid de Bijbel te lezen, anders veroorzaken wij ongelukken. Zie verder: "Verstaat Gij wat Gij Leest?".

 

© Levend Water