Hoe zoekt u op "Levend Water"


U kunt willekeurig zoeken op Nederlandse en Engelse:

  • Woorden: Hoop, Hope, verbond, covenant, etc.
  • Namen    : Paulus, Paul, etc.
  • Uitdrukkingen: Koninkrijk der hemelen, kingdom of heaven, etc.
  • Bijbelteksten : Ef. 1:3, Eph. 1:3, etc.
  • Audio opnamen : MP3.Beperk uw zoekopdracht door gebruik te maken van "  " , / , + , - , ( ) , *, <paragraph> , <sentence>.


Voorbeelden

Zoekargument
Operator
Zoekresultaat
"koninkrijk der hemelen"
"  " zoekt op de uitdrukking tussen de quotes.
Alle documenten met de uitdrukking  - Koninkrijk der hemelen.
"Ef. 1:3"
"  " zoekt op de bijbeltekst tussen de quotes.
Alle documenten met Ef. 1:3.
"Eph. 1:3"
"  " zoekt op de Engelse bijbeltekst tussen de quotes.
Alle documenten met Eph. 1:3.
"Ef. 1:3" / "Eph. 1:3" / "Eph. i. 3"
/ Of. Zoekt of op de Nederlandse bijbeltekst of op de Engelse bijbelstekst.
Alle documenten met Ef. 1:3.
"II Tim. i. 9"
"  " Zoekt op de Engelse bijbeltekst tussen de quotes.
Alle documenten met 2 Tim. 1:9.
"Col. 1:25" + "Eph. 3:8"
+ And. Zoekt beide schriftplaatsen op één pagina.
Alle documenten met Col. 1:25 en Ef. 3:8.
"I Cor. xv. 54" / "1 Cor. 15:54"
/ Or. Zoekt op I Cor. 15:54 of 1 Cor. 15:54.
Alle documenten met 1 Cor. 15:54.
"Psa. xvi. 10" + berean
Zoekt op Ps. 16:10 in The Berean Expositor
Alle documenten met Ps. 16:10 in The Berean Expositor .
"Eph. 2:6" + analysis
Zoekt op Ef. 2:6 in An Alphabetical Analysis.
Alle documenten met Eph. 2:6 in An Alphabetical Analysis.
"Col. 1:25" + "Ef. 3:8"
+ En. Zoekt naar beide teksten op één pagina.
Alle documenten met Col. 1:25 en Ef. 3:8.
doop / dopen / waterdoop
Zoekt op doop of dopen of waterdoop.
Alle documenten met doop of dopen of waterdoop.
"grote verdrukking" + opname + mierlo
Zoekt naar de uitdrukking "grote verdrukking" plus "opname" plus "mierlo".
Geeft alle pagina's met een uitleg van S. van Mierlo over de opname en de grote verdrukking.
mp3 + welch + mystery
Zoekt naar toespraken (mp3) van C. H. Welch over het geheimenis.
Geeft alle pagina's met toespraken van Welch over de mystery.
(Bullinger / Welch) + 666
( ) alles tussen de haken wordt eerst uitgevoerd.
Zoekt naar alle pagina's van wat Bullinger of Welch hebben gezegd over het getal 666.
bedel*
* wildcard. Vult aan met willekeurige karakters.
Alle woorden die beginnen met bedel.... , dus: bedeler, bedeling, bedelers, bedelingen, etc.
verborg* - Pauptit
- niet.
Alle documenten waar woorden voorkomen die beginnen met verborg.... , (verborgen, verborgenheid, etc.), maar die niet door Pauptit geschreven zijn.
(mp3 + king* + matt*) - welch
- niet.
Alle toespraken waar king..... in voorkomt (king, kings, kingdom, etc.) vanuit het evangelie van Mattheus, maar die niet van Charles Welch zijn.
<paragraph>(Johannes + Petrus)
<paragraph> zoekt naar de zoekargumenten binnen één paragraaf.
Alle documenten waar Johannes en Petrus voorkomen in één paragraaf.
<sentence>("Hand. 2" + pinksterdag)
<sentence> zoekt naar de zoekargumenten binnen één zin.
Alle documenten waar Hand. 2 en Pinksterdag voorkomen in één zin.Nadat u een zoekargument heeft opgegeven, ontvangt u een overzicht van documenten vanuit onze database. Dit overzicht is gesorteerd. Bovenaan het overzicht staan de pagina's, waar uw zoekargument het meeste voorkomt. Kies een titel.Indien u naar uw zoekargument wilt zoeken op de gevonden pagina, ga dan naar zoeken (rechtsboven in de taakbalk van de website) en geef uw zoekargument in bij "Zoeken op de midden-pagina naar: ".


Door herhaaldelijk op de zoekknop te drukken, verspringt de cursus naar alle plaatsen op de midden-pagina, waar uw zoekargument gevonden wordt.
© Levend Water