Doorzoek de website "Levend Water"U kunt willekeurig zoeken op Nederlandse en Engelse:

  • Woorden: Hoop, Hope, verbond, covenant, etc.
  • Namen    : Paulus, Paul, etc.
  • Uitdrukkingen: Koninkrijk der hemelen, kingdom of heaven, etc.
  • Bijbelteksten : Ef. 1:3, Eph. 1:3, etc.
  • Audio opnamen : MP3.Beperk uw zoekopdracht door gebruik te maken van "  " , / , + , - , ( ) , *, <paragraph> , <sentence>.


Voorbeelden

Zoekargument
Operator
Zoekresultaat
"koninkrijk der hemelen"
"  " zoekt op de uitdrukking tussen de quotes.
Alle documenten met de uitdrukking  - Koninkrijk der hemelen.
"Ef. 1:3"
"  " zoekt op de bijbeltekst tussen de quotes.
Alle documenten met Ef. 1:3.
"Eph. 1:3"
"  " zoekt op de Engelse bijbeltekst tussen de quotes.
Alle documenten met Eph. 1:3.
"Ef. 1:3" / "Eph. 1:3" / "Eph. i. 3"
/ Of. Zoekt of op de Nederlandse bijbeltekst of op de Engelse bijbelstekst.
Alle documenten met Ef. 1:3.
"II Tim. i. 9"
"  " Zoekt op de Engelse bijbeltekst tussen de quotes.
Alle documenten met 2 Tim. 1:9.
"Col. 1:25" + "Eph. 3:8"
+ And. Zoekt beide schriftplaatsen op één pagina.
Alle documenten met Col. 1:25 en Ef. 3:8.
"I Cor. xv. 54" / "1 Cor. 15:54"
/ Or. Zoekt op I Cor. 15:54 of 1 Cor. 15:54.
Alle documenten met 1 Cor. 15:54.
"Psa. xvi. 10" + berean
Zoekt op Ps. 16:10 in The Berean Expositor
Alle documenten met Ps. 16:10 in The Berean Expositor .
"Eph. 2:6" + analysis
Zoekt op Ef. 2:6 in An Alphabetical Analysis.
Alle documenten met Eph. 2:6 in An Alphabetical Analysis.
"Col. 1:25" + "Ef. 3:8"
+ En. Zoekt naar beide teksten op één pagina.
Alle documenten met Col. 1:25 en Ef. 3:8.
doop / dopen / waterdoop
Zoekt op doop of dopen of waterdoop.
Alle documenten met doop of dopen of waterdoop.
"grote verdrukking" + opname + mierlo
Zoekt naar de uitdrukking "grote verdrukking" plus "opname" plus "mierlo".
Geeft alle pagina's met een uitleg van S. van Mierlo over de opname en de grote verdrukking.
mp3 + welch + mystery
Zoekt naar toespraken (mp3) van C. H. Welch over het geheimenis.
Geeft alle pagina's met toespraken van Welch over de mystery.
(Bullinger / Welch) + 666
( ) alles tussen de haken wordt eerst uitgevoerd.
Zoekt naar alle pagina's van wat Bullinger of Welch hebben gezegd over het getal 666.
bedel*
* wildcard. Vult aan met willekeurige karakters.
Alle woorden die beginnen met bedel.... , dus: bedeler, bedeling, bedelers, bedelingen, etc.
verborg* - Pauptit
- niet.
Alle documenten waar woorden voorkomen die beginnen met verborg.... , (verborgen, verborgenheid, etc.), maar die niet door Pauptit geschreven zijn.
(mp3 + king* + matt*) - welch
- niet.
Alle toespraken waar king..... in voorkomt (king, kings, kingdom, etc.) vanuit het evangelie van Mattheus, maar die niet van Charles Welch zijn.
<paragraph>(Johannes + Petrus)
<paragraph> zoekt naar de zoekargumenten binnen één paragraaf.
Alle documenten waar Johannes en Petrus voorkomen in één paragraaf.
<sentence>("Hand. 2" + pinksterdag)
<sentence> zoekt naar de zoekargumenten binnen één zin.
Alle documenten waar Hand. 2 en Pinksterdag voorkomen in één zin.Nadat u een zoekargument heeft opgegeven, ontvangt u een overzicht van documenten vanuit onze database. Dit overzicht is gesorteerd. Bovenaan het overzicht staan de pagina's, waar uw zoekargument het meeste voorkomt. Kies een titel. 
Zoeken op de linker-paginaIndien u naar uw zoekargument wilt zoeken op de gevonden pagina, ga dan naar zoeken (rechtsboven in de taakbalk van de website) en geef uw zoekargument in bij "Zoek een woord op de linker-pagina: ".


Door herhaaldelijk op de zoekknop te drukken, verspringt de cursus naar alle plaatsen op de linker-pagina, waar uw zoekargument gevonden wordt.


© Levend Water